6 ]& i! l$ M  M* A9 d! s. R! S( p6 w" Z$ L3 g5 o3 S. z# k
/ O+ c! J+ D1 t: o
1 先安装 2019.0.1_Hotfix  升级到   2019.0.1# N1 D' a: U) \: ]' y
2 安装汉化补丁. Z" N# k! v* o' v+ L- a0 K
3 安装修复补丁   
! `/ \! c/ P% A' @就成功汉化了8 @2 t% I8 E) p3 m

  h$ `" [$ Y, \0 w& ?
5 }, v1 n( T$ j
! R& A+ t$ R4 P) \3 G* l& I4 L
汉化后出现警告,目录可能被另一个进程锁定或被设置为只读; 解决方法:
7 g& {! F0 j" Z3 F) e
% b# X# o" _/ s  m8 ]# x
  [4 K7 o0 y0 W& F
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

1 T' g0 ?8 H1 S7 U% x
, N7 R9 N/ d! w8 a4 \7 q. I& O5 ^4 o6 L

" I! p4 `/ Q8 f6 ?0 [8 q* B
' F! T( r- N7 I3 u# j0 g2 h/ F* j

# p. t; Q. v. ?; ]$ E0 b下载地址:http://app.lingsky.com/post-6312-1-1.html; R+ x& b: n2 w/ V' S

2 r$ ~) u, |6 d. a" }9 p
菁菁苹果园提供技术支持,有任何问题可随时联系微信coolgps 或者 QQ41360481.

已有 46 个人发表评论

xuweidzh 2019-12-3 20:19:25
太棒了,感谢楼主提供这么好的资源。
2 E9 K0 m0 o8 o7 ?  I+ w3 s
1299330858 2020-1-8 09:53:37
..bjhbhjbkhbk kjh' `: O  Z, x7 k7 i) c1 A# Q7 p. `& \
8244269 2020-3-7 23:05:16
dfcasd fsdf sdfv ds9 r: w) L9 E# F; A5 k" [+ |$ f
catrovacer 2020-3-10 18:12:23
康康。。。。。。。
% H6 \+ ?: Z& W- D$ \5 J4 m, R' d
ke664036840 2020-3-11 19:16:35
么有分,谁能送我点金币啊::>_<::- s6 R( B: n+ Q
tsffdn 2020-3-11 20:37:57
太棒了,感谢楼主提供这么好的资源。
4 A  w! x% X0 D% f5 K0 T. v
lyl815616 2020-3-11 21:19:12
正需要,以后我会常来的,支持菁菁苹果园资源共享!- \, o+ y9 Y2 }% o+ A
wjw1357 2020-3-16 22:55:26
0 w6 d5 W1 @, m- q
# R7 ~4 a2 n- b9 b* m. {9 V
4 F: \4 E6 G$ b" G& \- [
感谢分享% T9 L8 [% D# d% g- H; p# h5 z
kaitou2018 2020-3-18 20:29:03
11111111111111111! _4 n% A! P/ m. R+ N
12345下一页
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

加入VIP会员
快速回复 返回列表 客服中心

快速回复 返回顶部 返回列表