Parallels Desktop 16.5 M1使用到期怎么办?将mac的系统时间改为使用到期之前的时间即可:. l# ?( d0 E; U$ u! ~! h% A6 y8 F7 X
 • 就比如现在我的体验到期时间是2021-5-20号) {0 B; A9 D7 o: _6 U
  8 L7 R/ V$ M# P) `/ A: K
 • 接下来修改mac的当前系统时间,点击时间与日期
  2 a0 s: u* {( N7 m' W, P
  1 [; M( V: s' m) t8 E! E: k4 p4 A
 • 将当前时间改为到期日期之前时间,再去查看试用时间(现已变成3天,改时间大法还是依旧的稳)( k6 w& X$ E. ?3 G
 • 已有 0 个人发表评论

  高级模式
  B Color Image Link Quote Code Smilies
  您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

  本版积分规则

  加入VIP会员
  快速回复 返回列表 客服中心

  快速回复 返回顶部 返回列表